Språket er som et tre. Stammen vokser og blir kraftigere med tiden – fylt av ord og begrep vi forstår. Grenene, som springer ut fra stammen, er setninger vi lager, leser og skriver. Ytterst på treet sitter bladene – der finner vi uttale av ord hvor språk, fonologi og motorikk møtes.