Kartlegging av lese – og skrivevansker hos voksne

Har du vært utredet tidligere og trenger en ny dysleksiattest, eller lurer du på om du kan ha spesifikke lese- og skrivevansker, dysleksi?

Jeg tilbyr:
Utredning av spesifikke lese- og skrivevansker, dysleksi, hos voksne.

 Rapport som stadfester testresultater. 

Pris utredning voksen over 16 år kr 5.500,-