En logoped arbeider med språk som ikke utvikler seg som forventet, eller språk som har blitt skadet på grunn av ulykker eller sykdom.

Lese- og skrivevansker hos barn
Strever barnet ditt med lesing og skriving? 

Jeg tilbyr:
Kartlegging av lese- og skrivevansker, dysleksi hos barn
Lesekurs for barn med dysleksi
Kurs og veiledning for lærere og foreldre i leseopplæring for barn med dysleksi

Uttalevansker
Kartlegging av uttale
Språklydstrening
Foreldreveiledning – siden treningen blir mest effektiv om foreldre også kan trene hjemme.

Stamming – taleflytvansker
Kartlegging av stamming
Trening og innsikt i egen stamming
Foreldreveiledning
Trening etter Lidcom – programmet (passer best for barn til og med 1. trinn).

Utviklingsmessige språkvansker
Noen barn har vansker med å lære og husker ord og begreper, eller hvordan vi bruker grammatikk til forstå og produsere språk. Når vi vet hva et barn forstår og kan, blir det lettere å lage et undervisningsopplegg som treffer.

Jeg tilbyr:
Kartlegging av barns språklige ferdigheter.
Undervisning og trening.
Veiledning av tiltak til lærere og foreldre.

 

JEG HAR DET FULLT OG TAR FOR TIDEN IKKE I MOT PRIVATPERSONER/ BARN