En logoped arbeider med språk som ikke utvikler seg som forventet, eller språk som har blitt skadet på grunn av ulykker eller sykdom. Jeg tilbyr:

Lese- og skrivevansker hos barn
Kartlegging av lese- og skrivevansker, dysleksi hos barn
Lesekurs for barn med dysleksi
Kurs og veiledning for lærere og foreldre i leseopplæring for barn med dysleksi

Uttalevansker
Kartlegging av uttale
Språklydstrening
Foreldreveiledning – treningen blir mest effektiv om foreldre også kan trene hjemme.

Utviklingsmessige språkvansker
Kartlegging av barns språklige ferdigheter.
Undervisning og trening.
Veiledning av tiltak til lærere og foreldre.

JEG HAR DET FULLT. JEG TAR UTREDNINGER, MEN KAN IKKE TRENE MED BARN OVER TID.