Rettskrivingsspill

Dobbel konsonant – lesespill
Mange synes dobbel konsonant er vanskelig. Lesespillet om dobbel konsonant er et kortspill. Vi spiller hopp i havet mens vi trener på å høre og lese ord med enkel og dobbel konstant. 

Spillet består av 48 like par og regelkort. Pris kr 680,-. Det beregnes ikke moms pt. 

Dobbel konsonant skrivespill
Det krever trening i å høre om det er enkel eller dobbel konsonant i et ord, og å forstå reglene med unntak for dobbel konsonant. 
I skrivespillet trener vi på rettskriving, mens vi spillet stigespill. Vi retter underveis, diskuterer om det er kort eller lang vokal og reglene med unntak. 

 Det er tre nivå i spillet. I Dobbel 1 lærer du regel for dobbel konstant og to unntak. I Dobbel 2 trener du på forenkling av dobbel konsonant. I Dobbel 3 øver vi på små rare ord, og noen veldig vanskelige det kan være lurt å øve ekstra på. Spillet består av totalt 118 kort og stigespill. 

Pris 820,- eks moms. Det beregnes ikke moms pt. 

j- lyden lesespill
j-lyden har seks ulike skrivemåter. Disse er viktige kunne når vi skal lese og skrive hurtig og presist. I tillegg høres noen ord helt like ut, men har ulik skrivemåte og betydning (hjemme og gjemme). I kortspillet samler vi på like par. Da blir det viktig å være tydelig på hva vi spør om. På denne måten trener vi økt bevissthet om skrivemåtene til j-lyden. Spillet består av totalt 78 kort.

Pris 630 eks moms. Det beregnes ikke moms pt. 

j – lyden skrivespill
j-lyden skrives på seks ulike måter. Første lyd i gjemme er /j/. Første lyd i hjemme er også /j/. I spillet får du oversikt over skrivemåtene, hvilke skrivemåter som er de vanligste, hvilke ord du må pugge og regler for å høre skrivemåtene i ord som gi og gynge. 

Vi får mye skrivetrening på de ulike skrivemåtene gjennom stigespillet. Vi retter underveis, diskuterer skrivemåtene. Tydelige regelkort gir støtte under skrivetreningen. Spillet består av 73 kort og stigespill. 

Pris 690,- eks moms. Det beregnes ikke moms pt. 

Diftong skrivespill
Mange synes det er vanskelig å kjenne igjen diftonger. Det kan være vanskelig å høre hvilken diftong det er i et ord, og å skrive diftongene. 

Spillet har to nivå. I Diftong 1 er tekstene svært enkle slik at også barn som er tidlig i leseutviklingen kan lese kortene. I Diftong 2 er setningene litt lengre med vanskeligere ord. Vi spiller stigespill og alle deltakerne skriver hver gang en av spillerne triller og flytter brikken sin. På denne måten får man mengdetrening. 

Diftong skrivespill kan brukes til å øve på å høre diftongene. Når spillerne er trygg på å høre diftonger, kan man fortsette å øve på å skrive ord med diftonger. Spillet består av totalt 98 kort og stigespill. 

Pris 750,- eks moms. Det beregnes ikke moms pt. 

v- lyden
v-lyden har tre ulike skrivemåter. Få oversikt over skrivemåtene og øv på ord med stigespillet. Vi skriver og retter underveis i spillet slik at vi hele tiden lærer. Spillet består av totalt 47 kort og stigespill.

Pris 580,- eks moms. Det beregnes ikke moms pt. 

Alle spillene samlet. Pris kr 4150,-

Stigespill
Skrivespillet om dobbel konsonant og diftong har flere nivå. Spillet om j-lyden er stort og kan deles opp. Bestill ekstra stigespill, så kan flere grupper spille samtidig. 75,- kr per brett. 

Bestill spill ved å sende epost til [email protected]. Jeg sender faktura til skoler. Privatpersoner betaler med vipps til Bergen Logopedkontor før spill blir sendt i posten. 

Porto kommer i tillegg. Norgespakke med sporing.
Pris porto 1 – 4 spill kr 88,-
Pris porto  5- 6 spill kr 150,-