Priser skoler

 • Undervisning/ trening: kr 1218,- per time.
 • Undervisning/ trening: kr 913,- for 45 min. Deretter kr 318,- pr påbegynte 15 min. 
 • Kartlegging og rapportskriving av feks uttalevansker, lese- og skrivevansker og språkvansker: kr 1218,- per time brukt på skole og i etterarbeid.
 • Reisetid: kr 420,- per vei
 • Veiledning via video/ telefon: kr 286,- per påbegynte 15 minutter
 • Tillegg for undervisningsmateriell til skole eller foreldre: Kr 80 – 200, avhengig av mengde.

 Foredrag om helhetslesing: 4500,- 

Lese- og skrivevansker, dysleksi hos voksne (over 16 år)

Utredning av dysleksi kr 5.500,-

Priser privatpersoner/ helfo

 • Undersøkelse kr 1907,- (første konsultasjon er alltid en undersøkelse)
 • Behandling 45 minutter kr 913,-
 • Behandling 60 minutter kr 1218,-
 • Video/ telefonkonsultasjon 45 minutter kr 913,-
 • Video/ telefonkonsultasjon 60 minutter kr 1218,-
 • Veiledning via video/ telefon: kr 306,- per påbegynte 15 minutter
 • Møtegodtgjørelse med reisetid: kr 468,- per påbegynte halvtime reisetid
 • Klienter med henvisning fra fastlege eller spesialist får dekket behandling gjennom Helfo. Lege eller spesialist må beskrive behovet for logopedisk oppfølging og hvilken diagnose du har. Du kan få dekket inntil 25 timer behandling. Det er ingen egenandel når du har rett til refusjon. Avbestilling må skje senest 24 timer før timen din. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte faktureres klienten privat da Helfo ikke dekker dette. 
  • Har du ikke rettigheter til refusjon fra Helfo, følger jeg takster satt fra Norsk Logopedlag/Helfo.