Priser skoler

 • Undervisning/ trening: kr 1092,- per time inklusiv forberedelser.
 • Kartlegging og rapportskriving av feks lese- og skrivevansker og språkvansker: kr 1092,- per time brukt.
 • Reisetid: kr 410,- per påbegynte halvtime reisetid
 • Veiledning via video/ telefon: kr 275,- per påbegynte 15 minutter
 • Tillegg for undervisningsmateriell til skole eller foreldre: Kr 80 – 200, avhengig av mengde.

Lese- og skrivevansker, dysleksi hos voksne

Utredning av dysleksi kr 5.3000,-

Priser privatpersoner/ helfo

 • Undersøkelse kr 1650,- (første konsultasjon er alltid en undersøkelse)
 • Behandling 45 minutter kr 825,-
 • Behandling 60 minutter kr 1092,-
 • Video/ telefonkonsultasjon 45 minutter kr 825,-
 • Video/ telefonkonsultasjon 60 minutter kr 1092,-
 • Veiledning via video/ telefon: kr 275,- per påbegynte 15 minutter
 • Møtegodtgjørelse med reisetid: kr 390,- per påbegynte halvtime reisetid