Tiltak tidlig i et barns skolegang gir normalt høyere effekt enn senere i skoleløpet. Derfor er det viktig å arbeide systematisk med kartlegging og tiltak. Jeg tilbyr hjelp til skoler som trenger logoped (minimum 3 timer samlet undervisning ved skolebesøk).

Lese- og skrivevansker
Kartlegging av lese- og skrivevansker. Rapport med resultat av kartlegging og forslag til tiltak.
Lesekurs for barn.
Kurs og veiledning for lærere og foreldre i leseopplæring for barn med dysleksi.

Uttalevansker
Kartlegging av uttale. Rapport med resultat av kartlegging og forslag til tiltak.
Språklydstrening.

Utviklingsmessige språkvansker
Kartlegging av barns språklige ferdigheter. Rapport med resultat og forslag til tiltak.
Undervisning og trening.
Veiledning av tiltak til lærere og foreldre.

Stamming – taleflytvansker
Kartlegging av stamming.
Trening og forståelse av egen stamming.
Foreldreveiledning.
Trening etter Lidcom – programmet for barn i førskolealder og på 1. trinn.

Tester og sertifiseringer:
Logos, Literate, IL-basis, Språk 6-16, BPVS, Trog-2, Celf-4, Nya SIT, CCC2, Norsk Fonemtest, Diffkas, Logopedlagets språklydsprøv, Lidcomb-programmet.