Bergen Logopedkontor er drevet av Bente Hybetsen, logoped MNLL (privatpraktiserende logoped). 

Jeg har et trivelig kontor i sentrum som er åpent to dager i uken.  Jeg kan selvsagt også treffe barn og voksne på skoler eller hjemme hos den enkelte.

Jeg har en master i logopedi fra Universitet i Bergen, og har arbeidet som logoped siden 2012 med både barn og voksne. I tillegg er jeg statsviter og lektor i samfunnsfag.

Arbeidserfaring som logoped:
Kaland barneskole, Bergen Voksenopplæring – avdeling for logoped til barneskoler og voksne (utredning av lese- og skrivevansker hos voksne, stemmevansker, Parkinson, afasi), Statped Vest, avdeling språk – tale, Skranevatnet barne- og ungdomsskole.

 Sertifiseringer: Logos, Literate, Lidcomd, LSVT